افزونه جستجو و جایگزینی متن | Find and Replace Pro

89.000 تومان